Allmän rösträtt

12 reformer: Allmän rösträtt: Äntligen fick alla en röst i politiken

År efter år av enveten kamp på gator och torg och i politiska församlingar. Till slut gav det resultat och alla i Sverige fick en röst, en chans att forma sin framtid.  Möjligheten att få rösta i politiska sammanhang förekom redan på den gamla ståndsriksdagens tid i Sverige. Även kvinnor fick vara med i begränsad omfattning under frihetstiden på 1700-talet. Men det var först i och med ståndsriksdagens avskaffande 1866 som