Ålem

Tre tuffa telefonarbetare

Hilding flyttade. På bilden från Ålem i Småland 1912 ser vi Hjalmar Thormalm till höger, hans kusin Hilding Thorell i mitten och hans farbror Karl Johansson till vänster. Männen bygger telefonnät och lägger grunden till den nya tidens kommunikationer. Redan 1887 hade Stockholm 5 500 telefonapparater och var den telefontätaste staden i världen. Hilding flyttade så småningom till Amerika och bildade familj. Inskickat av Agneta Dahl, Västervik.