Agda Östlund

Valextra 9 september: Agda Östlund – första kvinnan i talarstolen

I början av förra seklet var Agda Östlund en förebild för kvinnokampen. Hon agiterade sakligt och vann gehör bland männen men då hon tog upp abortfrågan tågade gubbarna ut ur kammaren.  Tisdagen den 10 januari 1922 var en stor dag för Agda Östlund, Nelly Thüring, Bertha Wellin och Elisabeth Tamm. Det var denna dag som de intog sina platser i andra kammaren. I första kammaren fick Kerstin Hesselgren sin plats.