1923 – propaganda­affischer från Albert Engströms resa i den unga Sovjetstaten.

Vi tipsar: Albert Engströms unika affischer

Propaganda. I höst fyller den ryska bolsjevikrevolutionen 100 år. Till denna världshändelse och dess följder finns det en rad svenska kopplingar. En står konstnären Albert Engström för. Han besökte den då nygrundade Sovjetunionen och kom på oklara vägar över 200 propagandaaffischer som han donerade till Nationalmuseum. Samlingarna finns numera på Moderna Museet i Stockholm. Albert Engström växte upp i Hult utanför Eksjö och är ett stort namn i bygden. Nu