Ta gamla tåget till marknaden

Ta gamla tåget till marknaden

Nora. ”Tre små gummor skulle ut och gå, till marknaden uti Nora”. Känner ni igen melodin? Nu kan ni ta veterantåg till marknaden. Nora Bergslags Veteran-Jernväg ger dig chansen att åka som förr till och från Nora Marknad.

Plats: Nora 25–26 augusti, läs mer på www.noramarken.se
Veterantåg, tidtabell och information: www.nbvj.se

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.