Sveriges hemliga soldater

Sveriges hemliga soldater

Under andra världskriget hade försvaret ett flertal udda soldater. Läs om det hemligstämplade projektet där sälar tränades i Minnenas Journal nr 5-19.

Skaffa dig en prenumeration på Minnenas Journal, tidningen som skriver om det som hände förr. Här är länken:  http://minnenasjournal.prenservice.se/KodLandning/Index/?Internetkod=425-4251107

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.