Svenska kriminalfall: Martin Ekenberg – skickade världens första brevbomb

Svenska kriminalfall: Martin Ekenberg – skickade världens första brevbomb

Han hyllades för sina uppfinningar, men när affärsprojekten havererade tog hatet över. Att Martin Ekenberg skickade brevbomber är bevisat, men mördade han också sina fruar?

AVSLÖJAD. I breven talade Ekenberg om ”socialdemokraternas domstol” för att lura polisen in på villospår. Men handstilen avslöjade vem som låg bakom signaturen Ziskas.

Martin Ekenberg (1870–1910) föddes i Töreboda och växte upp under enkla förhållanden. Hans studiegång var ofullständig, men unge Martin visade tidigt prov på idérikedom och en dynamisk hjärna. År 1890 anställdes han som 20-åring på Gustaf de Lavals experimentverkstad vilket blev början till en lång rad uppfinningar inom olika områden. Han utvecklade en metod för att bestämma fetthalten i mjölk, något som han doktorerade på 1893, och arbetade med att raffinera olja ur sill för att ersätta den dyra smörjoljan. Storstilade projekt som ångdrivna fiskefartyg där fisken rensades och konserverades ombord och maskiner för produktion av torrmjölk var andra exempel på hans särpräglade förmåga.

FÖRSTE BOMBAREN. Doktor Martin Ekenberg var en genial och hyllad uppfinnare, men misslyckade affärer förde honom ut på kriminella vägar.

Många projekt var framsynta, Ekenberg fick Polhemspriset för sin fiskrensningsmaskin, men han lyckades inte göra lönsamma affärer av sin kreativitet och blev istället bitter och hatisk. Ekenberg började skicka livsfarliga försändelser till personer som, enligt Ekenberg, saboterat hans affärsplaner. Den förste var direktören Karl Lundin som lagt krokben för Ekengrens torrmjölksaffärer. Den 19 augusti 1904 fick Lundin ett paket som exploderade vid öppnandet. Lundin överlevde, men skadades av paketet som innehöll en låda laddad med revolverpatroner och sprängmedel. Lådan är världens första brevbomb. Ekenbergs konstruktioner ansågs av polisen vara ”fullkomliga mästerstycken” som aldrig skådats förut och det var ju rätt. En av de följande tre brevbomberna utlöstes inte, men flera personer skadades svårt av de andra två. John Hammar, vd för Sveriges allmänna exportförening, miste två fingrar. Med två av bomberna följde brev där mottagaren anklagades för att ha anställt strejkbrytare och pressat ner löner. I paketet till John Hammar fanns också en del av en sida från den ungsocialistiska tidningen Brand vilket antydde ett politiskt dåd. Det var naturligtvis ett medvetet villospår signerat den listige Ekenberg. Men den samlade vänstern svor sig fri från inblandning.

UNIK. Världens första brevbomb, tillverkad av Ekenberg 1904 skickades till direktören Karl Lundin på Hamngatan i Stockholm.

Handskrivna brev sändes också till olika tidningar som publicerade breven i faksimil. Det ledde till ett genombrott i jakten på den mystiske bombmannen. Överingenjör Alf Larsson, som jobbat med Ekenberg, kände igen hans handstil och satte polisen på spåren. Ekenberg var sedan 1906 bott i London och polisen fann graverande bevis i hans bostad, bland annat en del av den sida ur Brand som han skickat till John Hammar. Den hatiske uppfinnaren kom aldrig mer till Sverige. Han hittades död i sin engelska fängelsecell den 6 februari 1910. Läkarna angav naturliga orsaker, men polisen var övertygad om att han tagit ett gift som inte syntes i kroppen. Uppfinningsrik in i det sista, med andra ord. Ekenberg var gift med först Bertha Nilsson som överraskande avled, 19 år gammal, och sedan med fransyskan Esther Châtelin som även hon avled plötsligt i unga år. Var Ekenberg en hustrumördare? Klarhet nåddes aldrig, men hushållerskan berättade att Ekenberg själv gjort i ordning kvällste till sina hustrur innan de avled.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.