Stenhårt jobb i Öraholma

Stenhårt jobb i Öraholma

FARLIGT. År 1949 på gården i Öraholma krävdes det mycket stenröjning för att den kommande traktordriften skulle fungera. Arbetet var inte helt riskfritt för Bendt Carlsson och sonen Arne som senare kom att ta över gården. Hans son Jan med hustrun Anna tog över i sin tur.
Inskickat av Arne Carlsson, Vinslöv.