Stenhårt jobb i Öraholma

Stenhårt jobb i Öraholma

FARLIGT. År 1949 på gården i Öraholma krävdes det mycket stenröjning för att den kommande traktordriften skulle fungera. Arbetet var inte helt riskfritt för Bendt Carlsson och sonen Arne som senare kom att ta över gården. Hans son Jan med hustrun Anna tog över i sin tur.
Inskickat av Arne Carlsson, Vinslöv.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.