Spritjätten vill ha absolut ensamrätt

Spritjätten vill ha absolut ensamrätt

David slåss mot Goliat. När det lilla städföretaget Absolut Rent, som funnits sedan 1987, blev stämt av The Absolut Company som bland annat äger Absolut vodka, trodde de inte sina öron. Skälet är att de har ordet absolut i företagsnamnet, som det stora företaget anser sig ha rätten till. ”De sa att vi skulle byta namn annars skulle de stämma oss”, säger Hans Dahlbom, en av de två ägarna, till Driva Eget. 

”Jag önskar att de kunde förstå att vi är ett småföretag och inget hot. Och hur kan man uppleva att man har ensamrätt till det ordet? Det vi erbjuder ligger dessutom långt ifrån vad de tillverkar.”

Det lilla företaget erbjöds 50 000 kronor för att ta bort ordet men Hans påpekar att det inte räcker långt för att ändra allt som är förknippat med företaget. Så han tänker slåss, som David mot Goliat. ”Annars riskerar vi att få lägga ned.”

Det påminner om gammaldags brännvinsbaroner som styrde och ställde efter eget skön och i kraft av sina av pengar ville ha oinskränkt makt över andra.

Se andra liknande artiklar