Slåttertid vid Stora Perstorp

Slåttertid vid Stora Perstorp

Slår klöver. Det är Walfrid Ekstedt som sitter på slåttermaskinen år 1946. Fotografierna är tagna med min låd­kamera vid Stora Perstorp utanför Karlsborg i Västergötland. På gruppfotot är vi barn på gården samlade 1947. I dag är vi alla pensionärer, den äldsta föddes 1930 och den yngsta 1946.
Inskickat av Stig Larsson, Väring.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.