Slåttertid vid Stora Perstorp

Slåttertid vid Stora Perstorp

Slår klöver. Det är Walfrid Ekstedt som sitter på slåttermaskinen år 1946. Fotografierna är tagna med min låd­kamera vid Stora Perstorp utanför Karlsborg i Västergötland. På gruppfotot är vi barn på gården samlade 1947. I dag är vi alla pensionärer, den äldsta föddes 1930 och den yngsta 1946.
Inskickat av Stig Larsson, Väring.