Slåttermaskinen var ett rejält hemmabygge

Slåttermaskinen var ett rejält hemmabygge

Hemmabygge. Det är slåtter på 1930-talet i Torseryd, Småland, och på hemmabygget sitter Erik Rosén, en duktig amatörfotograf som här dock figurerar framför kameran. Brodern David sköter slåttermaskinen. Tack vare Erik finns många bilder från bygden bevarade på glasplåtar.
Inskickat av Ingmar Andersson, Lidhult.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.