Släpp björnarna ut, det är vår!

Släpp björnarna ut, det är vår!

På Skansen i Stockholm är det tradition att varje vår visa upp de nyfödda björnungarna. Mannen i keps är Nils Erik Bærendtz som var chef för Skansen under 70-talet. Mest känd är han nog annars som programledare för TV-frågesporten Kvitt eller dubbelt i slutet av 50-talet.

 

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.