Släpp björnarna ut, det är vår!

Släpp björnarna ut, det är vår!

På Skansen i Stockholm är det tradition att varje vår visa upp de nyfödda björnungarna. Mannen i keps är Nils Erik Bærendtz som var chef för Skansen under 70-talet. Mest känd är han nog annars som programledare för TV-frågesporten Kvitt eller dubbelt i slutet av 50-talet.