Slakta gris stod på schemat

Slakta gris stod på schemat

Lite otäckt. Det var spännande, men lite otäckt att vara med om grisslakt. Vi gick på Borghamns lanthushållsskola 1950 och slakt var en del av utbildningen, berättar Anna-Lisa Andersson.
Inskickat av Anna-Lisa Andersson, Linghem.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.