Släckt var det här!

Släckt var det här!

Brandövning. Åsaka brandkår i Västergötland övar i Bol i grannsocknen Gärdhem 1970. Borgarbrandkåren i Väne Åsaka innebar deltidsarbete för lantbrukare och småföretagare på orten. Och visst var det tryggt att ha en brandkår på plats.
Inskickat av Karin Danielsson, Trollhättan.