Släckt var det här!

Släckt var det här!

Brandövning. Åsaka brandkår i Västergötland övar i Bol i grannsocknen Gärdhem 1970. Borgarbrandkåren i Väne Åsaka innebar deltidsarbete för lantbrukare och småföretagare på orten. Och visst var det tryggt att ha en brandkår på plats.
Inskickat av Karin Danielsson, Trollhättan.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.