Släck lyset och bli kreativ i mörkret

Släck lyset och bli kreativ i mörkret

Logiska ljushuvuden. Att ljuset påverkar oss människor är oomtvistat. Men nu har forskare i Tyskland kommit fram till att mörkret gör oss mer kreativa, skriver DN. I ett antal försök fick deltagarna lösa olika uppgifter i olika ljus. De upptäckte att dessa löste sina uppgifter mer ohämmat och kreativt i mörker och att de i ett ljust rum kände sig hämmade. Å andra sidan fann sig andra personer väl till rätta i ljusa rum. Där blev de mer logiska och analytiska. I ett så mörkt land som Sverige under vintern har kreativiteten alltid flödat. Det kanske inte är en tillfällighet att norra Sverige tagit fram så många duktiga författare genom åren. Jag nämner bara några: Sara Lidman, PO Enqvist, Torgny Lindgren, Stieg Larsson …

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.