Skriv till oss! Seklet som gjorde oss alla till medborgare

Skriv till oss! Seklet som gjorde oss alla till medborgare

1900-talet var en tid av reformer som förvandlade vårt samhälle i grunden. För många ett liv från att tjäna till att bli fullvärdiga medborgare. Under nästa år berättar vi om de viktigaste besluten och hur de förändrade vår tillvaro. Men vi behöver din hjälp!

Föräldraförsäkringen
Föräldraförsäkringen

Under 1900-talet svepte reformerna fram över Sverige och gjorde oss till världens modernaste land, och så småningom till ett av världens rikaste. Vi fick rösträtt, semester, pensioner, medbestämmande om vartannat. Många av som lever idag har varit med om en fantastisk resa, från tjänstehjon till uppburna medborgare. Med valsedeln i vår hand har allas röst räknats och avväpnat de besuttnas rätt att helt styra och ställa. Du har varit den viktigaste personen vid varje val, en röst att vinna. Din röst har avgjort politiken som ska föras i Sverige och hur det ska påverka dig.

I tolv reportage under 2017 kommer vi berätta om de viktigaste reformerna under 1900-talet. Politiska beslut som förändrat våra liv och vår vardag. Allt från nya semesterlagar och förbättrade pensioner till dagisutbyggnaden som gjorde det möjligt för ”hemmafruar” att få jobb med egen inkomst. Vi startar serien i nummer 1 2017 med barn och skola.

Vi vill ha din hjälp i ord och bild. Hur förändrades ditt liv tack vare en eller flera av dessa reformer? Skriv till oss och berätta, utan din röst, dina bilder finns det inget liv eller närvaro i hur vi upplevde dessa förändringar.

Dagisutbyggnaden
Dagisutbyggnaden

12 reformer som förändrade Sverige
1. Barn & skola
2. Allmän och lika rösträtt
3. Åttatimmarsdagen
4. Semesterlagen
5. Dagisutbyggnaden
6. Särbeskattningen
7. Medbestämmandelagen
8. Föräldraförsäkringen
9. TV-monopolets avskaffas
10. Religionsfriheten
11. Allmän pensionsförsäkring
12. Fri abort och modern sexualupplysning

Åttatimmarsdagen
Åttatimmarsdagen

Skriv till oss: Berätta hur ditt liv förändrades!
Minnenas Journal, Box 301 33 104 25 Stockholm. Eller skicka på mejl: red@minnenasjournal.nu. Märk kuvert och mejl med ”1900-talets reformer”

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.