Skördefolket tar en välbehövlig paus

Skördefolket tar en välbehövlig paus

Paus i skördearbetet. Göran Eneström har skickat in två bilder från trakterna runt Hässleholm på 1940-talet. På den ena bilden har alla tagit en välbehövlig paus i arbetet med att hässja hö. På bilden sitter Göran Eneström längst till höger bredvid sin mor Sally. Därefter sitter drängen Hugo Svensson. Längst bak på räfsan sitter Zara Olsson. Övriga skördegubbar är inte omnämnda med namn. På den andra bilden syns ryktaren Fritz Jönsson ringa i klockan för att påtala att maten står på bordet.
Inskickat av Göran Eneström, Hässleholm.