Skördefolket tar en välbehövlig paus

Skördefolket tar en välbehövlig paus

Paus i skördearbetet. Göran Eneström har skickat in två bilder från trakterna runt Hässleholm på 1940-talet. På den ena bilden har alla tagit en välbehövlig paus i arbetet med att hässja hö. På bilden sitter Göran Eneström längst till höger bredvid sin mor Sally. Därefter sitter drängen Hugo Svensson. Längst bak på räfsan sitter Zara Olsson. Övriga skördegubbar är inte omnämnda med namn. På den andra bilden syns ryktaren Fritz Jönsson ringa i klockan för att påtala att maten står på bordet.
Inskickat av Göran Eneström, Hässleholm. 

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.