Skomakaren som gjorde allt tvärtom

Skomakaren som gjorde allt tvärtom

Vändskomakare. Arvid Persson var vändskomakare i Kumla. En vändskomakare tillverkade skon på avan och vände sedan hantverket till rätan. Skomakaryrket i Örebro med omnejd var stort långt in på 1960-talet men bilden är tagen 1952.
Bilden är inskickad av Hans Persson, son till skomakare Arvid.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.