Skå-Gustav lanserade begreppet ”det sociala arvet”

Skå-Gustav lanserade begreppet "det sociala arvet"

Den 31 januari för 42 år sedan (1967) utger den svenske barnpsykiatern Gustav Jonsson en doktorsavhandling, som handlar om de barn (i synnerhet pojkar) som tas om hand i barnbyn Skå på Färingsö utanför Stockholm. I den lanserar han begreppet socialt arv, som en förklaringsmodell till varför barnen har hamnat på glid i samhället, nämligen att deras föräldrars sociala svårigheter ”går i arv” till barnen.

Skå-Gustav som han kallades var född den 6 november 1907 i Alfta i Hälsingland och avled den 21 oktober 1994 i Vällingby i Stockholm.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.