Se böndernas hårda kamp

Se böndernas hårda kamp

Arbetsdagen är lång på gården, slakteriet och marknaden – men pengarna räcker ändå inte till. Se den hårda tiden under 30-talet, i en stumfilm där bönderna ombeds organisera sig för att bli starkare.