Se böndernas hårda kamp under vintern

Se böndernas hårda kamp under vintern

Det är hårda tider under början av 1930-talet. Se hur jordbrukare avverkade skog med hjälp av häst och vagn och rejäl vattenkraft, i kampen för en insamling till Norrlands Jordbrukare.

 

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.