Så tyder du vädret i mars

Så tyder du vädret i mars

Fram till 1900-talet kallades mars också för vårmånaden i almanackan, den månad på året då jorden åter vaknar till liv. Här kan du läsa Bondepraktikans bästa väderspådomar för mars. 

 • På en torr mars följer vanligen en vacker vår.
 • Efter kalla nätter kommer våta dagar eller dagar med snö och köld, som dock inte blir långvariga.
 • Hörs åskan i mars kan man vänta snö i maj.
 • Dagarna omkring vårdagjämningen (den 20 mars) är vanligen stormiga.
 • Så mycket dimma i mars, så mycket regn vid midsommartiden.
 • Regn i mars ger även regn i juli.
 • Så mycket dagg, som faller i mars, så mycket rimfrost blir det efter påsk och i september.
 • Om göken gal, storken bygger och vildgåsen kommer i mars, kan man hoppas på en vacker vår.
 • Vad mars inte vill, vill säkert april.
 • Är mars trogen vid plogen, håller april honom åter still.
 • Mars snö gör frukter ve.
 • Marsblom är inte bra, aprilblom är halvbra, majblom är helbra.
 • I början och slutet serverar mars sitt gift.

Vad är Bondepraktikan? 

Populär i nutid. Denna utgåva av Den gamla svenska bondepraktikan trycktes 1979 och blev oerhört populär och sålde snabbt slut.
Populär i nutid. Denna utgåva av Den gamla svenska bondepraktikan trycktes 1979 och blev oerhört populär och sålde snabbt slut.

Handbok för bönder gavs första gången ut 1508 i Tyskland och redogjorde då mest för hur man skulle tolka vädret under kommande år utifrån de tolv juldagarna, de som kallades ”jultolftens genväder”. Vartefter fylldes boken med medicinska råd (åderlåtning var populärt). 1666 kom den ut på svenska då kyrkoherden Nils Klint försvenskade den danska upplagan och la till lite efter svenska väderförhållanden.

Bondepraktikan blev snabbt en populär folkbok som kom ut i mer än 50 kända upplagor. Under den stora utvandringen till Amerika var boken jämte Bibeln, Katekesen och Psalmboken de böcker folk först och främst tog med sig till nya världen.

Det brukar sägas att Bondepraktikan ger en bild av svensk folklore under flera sekler men sanningen är att boken till sin större del bygger på den första tyska utgåvan.