Så kopplades vi före mobilen

Så kopplades vi före mobilen

Växeln, hallå. Gunnel och Vera kopplar samtal för fullt i telefonstationen i södra Unnaryd, Småland 1960. Vera jobbade här från 1955 fram till att stationen automatiserades 1965. De första automatiska växlarna i Sverige togs i drift på 1920-talet. Automatiseringen pågick gradvis fram till 1972 då den sista manuella stationen stängdes.
Inskickat av Vera Wester, Unnaryd.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.