Så har ljuset format oss i Norden

Så har ljuset format oss i Norden

Unikt. Under ett helt år fylls Nordiska museets stora hall med aktiviteter och en utställning om hur ljuset format oss och hur vi format ljuset, från gryning till skymning och från eldstad till designade lampor.
– Det nordiska ljuset är unikt, få procent av jordens befolkning lever under liknande ljusförhållanden. Hur var det att klara sig med tio talgljus under ett helt år? Föreställ dig att varje dag behöva tända och vakta en eld och vad glödlampan och gatubelysningen innebar för livet efter solnedgången, säger Maria Maxén, intendent på Nordiska museet.
– Vi belyser olika aspekter av ljus i Norden: ljuset i kulturhistorien, traditioner, form och lampdesign och norrskenet som naturligt ljusfenomen. Vi har också programaktiviteter som knyter an till ljuset. Det blir full fart och kommer att finnas något för alla, från nyfikna barn till designintresserade, berättar Amanda Creutzer, projektledare och utställningsproducent på Nordiska museet.

Utställning: Nordiskt ljus.
Plats: Nordiska museet i Stockholm.
Tid: Fram till oktober 2017.
Läs mer: www.nordiskamuseet.se