Rötmånad! Sant eller falskt?

Rötmånad! Sant eller falskt?

Rötmånad. I bondepraktikan sägs att rötmånaden är dagarna i slutet av juli och dagarna i början av augusti. Under den här tiden menar man att livsmedel håller sämre och att de lätt surnar och blir oätliga. Detta är vidskepelse! Det är inte tiden i sig som gör maten dålig! Det är istället den höga luftfuktigheten som är vanlig under just den här årstiden, och som ger gynnsamma förhållanden för bakterietillväxt, som kan göra maten, om inte oätlig, så i alla fall oaptitlig. Så låt inte maten stå framme – in med den i kylskåpet snabbt.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.