Romernas internationella dag

Romernas internationella dag

Idag firas Romernas internationella dag (nationaldag) till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romerna har inget ”eget” land. Trots att de är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är just den romska nationaldagen. 

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. Här bor cirka 50 000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2 000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk.

På bilden ser ni författarinnan Katarina Taikon, känd för sina barn- och ungdomsböcker i Katitzi-serien, som började ges ut 1969. Som rom var hon även aktiv i samhällsdebatten om de svenska romernas rättigheter.  Katarina Taikon föddes den 29 juli i Almby i Örebro län och dog den 30 december 1995 i Ytterhogdal i Hälsingland.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.