Roligare påsk!

Roligare påsk!

Hur många skickar påskkort i dag? Annat var det förr innan sms och mejl tog över. Runt förra seklet blev påskkorten omåttligt populära. De första var tryckta i Tyskland och föreställde påskharar. När korten började tryckas i Sverige dominerade äggen och kycklingarna. Njut av några gammaldags favoriter.

Allvar & fest hela veckan

Påskkort från 1900.
Påskkort från 1900.

* I det gamla bondesamhället kallades påskveckan för dymmelveckan efter fornsvenskans dumber som betyder stum. Under medeltiden skulle tystnad råda när det var påsk. Kyrkklockans järnkläpp byttes ut mot en träkläpp, en så kallad dymmel, för att dämpa ljudet.

* Palmsöndag, svarte måndag, vite tisdag. Fram till 1823 förbjöd den svenska kyrkolagen musik under dymmelveckan. I Västsverige sa man svarte måndag och vite tisdag om dymmelveckans inledning. Då skulle den svarta spismuren kritas så att den blev fin till tisdagen.

Påskkort från 1906.
Påskkort från 1906.

* Dymmelonsdag. På onsdagen trädde påskfriden in och allt arbete var förbjudet. På landet gällde detta på många håll ända till början av 1900-talet. Den som var ute på vägarna under dymmelonsdagen kunde få se de mest hiskliga saker. En bonde, född 1869 i Halland, berättade att han fick se en hel drös med påskkäringar i färd med att skrapa malm från byns kyrkklocka. Sedan kastade de iväg malmskrapet och tjöt: ”Lika långt som malmen är från klockan, lika långt är min själ från Gud!”

* Skärtorsdag. Namnet skärtorsdag kommer av verbet skära som betyder rena. Kristus renade sina lärjungars fötter och instiftade nattvarden. Fram till år 1772 var skärtorsdagen helgdag i Sverige.

Påskkort från 1914. Bilderna kommer från en utställning på Postmuseum i Stockholm.
Påskkort från 1914. Bilderna kommer från en utställning på Postmuseum i Stockholm.

* Långfredagen. Långfredagen är kyrkoårets tyngsta dag. Altaret kläs av och blommor tas bort. I hemmen var det förr en dyster dag. För att påminnas om Kristi pina ”risades” ofta barn och tjänstefolk med björkris så det sved i skinnet. I hednatid hade risningen en positivare innebörd. Grönskande ris symboliserade växtkrafter. Unga kvinnor som risades ansågs bli fruktsamma. Numera är påskriset bara en dekoration. Fjädrarna tillkom på 1920-talet.

* Påskafton och påskdagen. Påskdagen infaller den första söndagen efter fullmånen efter vårdagjämningen. Natten mot påskdagen tänds det stora påskljuset i kyrkorna. Festen kan börja! Förr tändes påskeldar, främst i Västsverige, till skydd mot onda makter. I många hem målas ägg. Bruket att äta ägg vid påsk är den äldsta och mest universella av våra helgseder, från öst till väst. Äggätning var förknippad med fruktbarhet. Med kristendomen kom äggen att  symbolisera uppståndelsen och det nya livet.

* Ordet påsk kommer från hebreiskans pesach, som betyder gå förbi, skona. Av detta ord har det sedan blivit på pâque på franska, pasqua på italienska och paska på grekiska. Inom judendomen firas påsken till minne av uttåget ur Egypten.

Barn och kycklingar var populära motiv.
Barn och kycklingar var populära motiv.

300 avrättades för trolldom

Det finns gott om folkliga myter kring häxeri. I boken Blåkulla, magi och trolldomsprocesser från 2002 har etnologen Per-Anders Östling analyserat 790 rättegångar från 1600-talet.

Här får man veta att äran var viktig för bondesamhällets människor och bakgrund till många konflikter som ledde till häxanklagelser. En allmän uppfattning var nämligen att äran bara fanns i begränsad kvantitet och endast kunde vinnas på en annan persons bekostnad. Genom att misstänkliggöra en grannkvinna kunde man överta hennes ära.

Typiska trolldomsbrott var att skada djur eller människor med magi, att röva bort barn till Blåkulla eller ha sexuellt umgänge med djävulen. Beviskraven var höga och 80 procent av de anklagade gick fria. Först under de nordsvenska häxprocesserna 1668–1677 åsidosattes kraven. Då avrättades cirka 300 personer för trolldomsbrott.
Boken finns att låna på många av landets bibliotek. Leta också på antikvariat.

Påskpost med humor och romantik skickades till släkt och vänner när seklet var ungt.
Påskpost med humor och romantik skickades till släkt och vänner när seklet var ungt.
Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.