Rolig reklam från förr

Rolig reklam  från förr

Annonsfrossa. Kungliga biblioteket har en stor samling affärstryck från 1800-talet som digitaliserats och blivit tillgängligt på nätet. Det är kul annonser för allt från damkoffertar till trollapparater samt priskuranter och varukataloger. Det mesta av materialet, som är sökbart på nedanstående länk, är upphovsrättsligt fritt. Använd fritextfältet och sök på exempelvis ”priskurant” eller ett ortsnamn. http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=svda

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.