Rolig reklam från förr

Rolig reklam  från förr

Annonsfrossa. Kungliga biblioteket har en stor samling affärstryck från 1800-talet som digitaliserats och blivit tillgängligt på nätet. Det är kul annonser för allt från damkoffertar till trollapparater samt priskuranter och varukataloger. Det mesta av materialet, som är sökbart på nedanstående länk, är upphovsrättsligt fritt. Använd fritextfältet och sök på exempelvis ”priskurant” eller ett ortsnamn. http://libris.kb.se/form_extended.jsp?f=svda