Rejäl svensk härdsmälta

Rejäl svensk härdsmälta

För 40 år sedan, i maj 1974, röstade riksdagen ja till att bygga ett jättelikt stålverk i Luleå. Men redan innan spaden satts i marken var projektet stendött.

Stålverk 80 var en storslagen tanke. I stället för att exportera malmen skulle den förädlas i ett stålverk, ett projekt som skulle dra Norrbotten ur massarbetslösheten. 1973 beräknades investeringskostnaden till 4,6 miljarder (cirka 28 miljarder i dag) och 6 miljoner ton malm skulle förädlas per år. Man räknade med 2 300 arbetstillfällen på stålverket och lika många till i kommunen inom andra sektorer och nya bostadsområden planerades för cirka 40 000 människor i Luleå.

Men av all denna politiska ingenjörskonst blev det ingenting. Det som inte ingick i planerna var att stål kunde produceras billigare i andra länder och att den svenska varvsindustrin var så gott som stendöd. 1976 skrotades hela idén av den nytillträdda borgerliga regeringen, ett år efter första spadtaget.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.