Rejäl svensk härdsmälta

Rejäl svensk härdsmälta

För 40 år sedan, i maj 1974, röstade riksdagen ja till att bygga ett jättelikt stålverk i Luleå. Men redan innan spaden satts i marken var projektet stendött.

Stålverk 80 var en storslagen tanke. I stället för att exportera malmen skulle den förädlas i ett stålverk, ett projekt som skulle dra Norrbotten ur massarbetslösheten. 1973 beräknades investeringskostnaden till 4,6 miljarder (cirka 28 miljarder i dag) och 6 miljoner ton malm skulle förädlas per år. Man räknade med 2 300 arbetstillfällen på stålverket och lika många till i kommunen inom andra sektorer och nya bostadsområden planerades för cirka 40 000 människor i Luleå.

Men av all denna politiska ingenjörskonst blev det ingenting. Det som inte ingick i planerna var att stål kunde produceras billigare i andra länder och att den svenska varvsindustrin var så gott som stendöd. 1976 skrotades hela idén av den nytillträdda borgerliga regeringen, ett år efter första spadtaget.