Räntechocken

Räntechocken

På morgonen den 16 september 1992 var det finansiella läget för Sverige långt mycket mer bekymmersamt än bilden ovan på förre Riksbankschefen Bengt Dennis visar. Riksbanken höjde då räntan från 20 procent till hisnande 75 procent, men det hjälpte inte. Senare samma dag höjde därför Riksbanken räntan till ofattbara 500 procent. Det kom som en chock för många låntagare.

Den dramatiska utvecklingen hade sitt ursprung i det tidiga 1990-talets kraftiga internationella lågkonjunktur och bieffekterna av den tyska återföreningen. Sverige var dåligt förberett och en  skattereform som gjorde hushållen räntekänsligare än tidigare spädde på det hela.

Trots räntesänkningarna upphörde inte oron kring den svenska kronan på den finansiella marknaden. Förtroendet för kronans värde var i stort sett förbrukat och pengarna fortsatte att strömma ut ur landet då investerarna valde andra valutor framför den svenska.

I längden kunde varken Riksbanken eller regeringen undvika det som de under flera års tid försökt förhindra. Den 19 november upphävdes den fasta växelkursen och den svenska kronan tilläts flyta. Det skulle ta många år för det svenska samhället att återhämta sig efter detta.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.