Rågen skördades för hand

Rågen skördades för hand

En annan tid. Sven Forsner har skickat in denna bild, från början av 1900-talet, på sina hårt arbetande farföräldrar: ”Det är min farfar och farmor som håller på att skörda råg. Allt sköttes med handkraft och någon maskinell hjälp fanns inte att tillgå.”

Inskickat av Sven Forsner, Stora Skedvi.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.