Prins Gustaf komponerade sången

Prins Gustaf komponerade sången

Den välbekanta Studentsången är alltid aktuell den här tiden på året och tycks aldrig bli omodern. Denna marsch skrevs 1851 för Uppsalasångarna och är ännu i dag den mest spridda studentsången i Norden. Kompositör var prins Gustaf (1827–52), kallad Sångarprinsen. För texten stod Herman Sätherberg.
Gustaf var son till Oscar I och drottning Josefina. Den musikaliskt begåvade prinsen studerade för kompositören Adolf Fredrik Lindblad och var både pianist och sångare. Han hann göra ett 50-tal kompositioner innan han dog bara 25 år gammal i tyfoidfeber vid ett besök i Kristiania (Oslo).

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.