Utryckning!

Utryckning!

Se polisen i arbete 1943 och 1954.