Plötsligt grep prinsen in i släckningsarbetet

Plötsligt grep prinsen in i släckningsarbetet

1940 utbröt en våldsam brand i en kåkstad i Stockholm. Fotografen fick ett scoop när prinsen oväntat dök upp. 

En varm sommardag 1940 åker prins Gustaf Adolf förbi Sveaplan i Stockholm och ser stor svart rök bolma upp mot den klarblå himlen. Han beordrar sin chaufför att köra mot elden och klädd i sin scoutuniform kastar han sig in i räddningsarbetet.
Det är fotografen KG Kristoffersson som upptäcker prinsen bland alla frivilliga som skyndat dit för att hjälpa till. Han skriver några fåordiga minnesanteckningar kring varje bild: ”Eldsvåda i Stockholm, kronprinsen släcker.” Låter bilderna berätta.
Kåkstaden vid Sveaplan var ett virrvarr av trähus som lutade sig mot varandra och inhyste allehanda verkstäder utanför myndigheternas kontroll. Här hade tidigare legat en insjö, Ormträsket, som fylldes igen 1871 för att ge plats åt en park. Men Albert Lindhagens stadsplaneförslag genomfördes aldrig och platsen låg i träda tills kåkstaden började växa under 1930-talet. En del av Stockholm som i folkmun kallades för Sibirien, ett avlägset område med den tidens mått.

Trygg i famn. En blivande kung som vilar i mammas famn. Ovetande om att pappa strax inte finns där.
Trygg i famn. En blivande kung som vilar i mammas famn. Ovetande om att pappa strax inte finns där.

1959 revs alla hus för att ge plats åt ett av stadens riktmärken, både i höjd och välstånd. Wenner-Gren Center stod klart 1962 och tornade i stål upp sig till 74 meter och var då Europas högsta byggnad. Få visste då att Axel Wenner-Gren, som avlidit året innan, varit näst intill ruinerad.
Gustav Adolf, vår nuvarande kungs pappa, hade sju år kvar att leva efter branden i kåkstaden. En olycksalig resa från Amsterdam till Stockholm med mellanlandning på Kastrup ändade hans liv. I januariblåsten säkrade markpersonalen de bakre rodervingarna med träklabbar. När de lyfte hade man glömt att ta bort dem. Planet stegrade sig, slog i marken och en pojke knappt ett år gammal förlorade sin far.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.