Plats för det okända i palatset

Plats för det okända i palatset

Ockultism. För hundra år sedan var intresset för det ockulta mycket stort. I de fina salongerna höll man seanser för att få kontakt med andevärlden, författare och konstnärer utforskade det övernaturliga och vetenskapsmän undersökte fenomen som telepati och astralresor. På Hallwylska museet har man tagit fasta på detta i sin nya utställning. Faktum är att grevinnan Wilhelmina von Hallwyl själv kan ha intresserat sig för ockultism; i hennes gömmor dolde sig såväl en trollformel som ett spådomssystem. Museibesökaren får kliva in i en ny dimension och det ståtliga palatset blir plötsligt Stockholms mest hemsökta hus.