Pionjärerna i vinterskogen

Pionjärerna i vinterskogen

EGNA SLIRSKYDD. Med egenhändigt tillverkade slirskydd, lastkran och timmerdoning var vi bland de första som körde med traktor i skogen. Jag står på lasset, min far Helge står bredvid och min bror John tog bilden.
Inskickat av Sven Henriksson, Filipstad.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.