Pionjärerna i vinterskogen

Pionjärerna i vinterskogen

EGNA SLIRSKYDD. Med egenhändigt tillverkade slirskydd, lastkran och timmerdoning var vi bland de första som körde med traktor i skogen. Jag står på lasset, min far Helge står bredvid och min bror John tog bilden.
Inskickat av Sven Henriksson, Filipstad.