På gården år 1957. Del I

På gården år 1957. Del I

Hur fungerade jordbruket och mejeriproduktionen år 1957? I denna spelfilm försöker man visa fördelen med svenska jordbruk och hur allting fungerade genom att bonden Axel visar sin nyblivna amerikanska fru hur gårdsarbetet såg ut!