På den tiden fanns inga kylskåp

På den tiden fanns inga kylskåp

ISIGT. Här pågår isupptagning på sjön Kogaren vintern 1938-39. Sjön ligger i Hallingebergs socken, numera tillhörande Västerviks storkommun. Personerna på bilden är från vänster bygrannen Seth Petersson, min far Valentin Gustafsson, min fars svåger Emil Nilsson samt den anställde jordbruksarbetaren Sven Björk. Isblocken förvarades i så kallade isdösar och täcktes med ett tjockt lager gammal sågspån. Blocken användes sedan under sommarhalvåret  för kylning av mjölk och livsmedel.
Inskickat av Torvald Gustafsson, Västervik.