”Och så ler alla in i kameran!”

”Och så ler alla in i kameran!”

Dalaskola. Det här klassfotot är från Bispbergs skola i Säters socken i Dalarna. Bilden togs sommaren 1948. Längst fram sitter från vänster Bengt Eriksson, Göran Jansson, Rolf Bergström, Karl-Ivar Grusell och Bengt Wester. Bakom dem Eila Åkerberg, Birgitta Ramberg, Marianne Hult, Gunvi Andersson, Ingrid Johansson, Siv Berg, Berndt Eriksson, Karl-Olov Eriksson, Ulla Björklund, Ulla-Britt Hjort, Monica Hammarbäck och Solveig Klasson. Längst bak står Ove Nyrén, Lennart Claesson och Åke Ramberg. På vardera sidan står lärarna Pelle Jacobsson och Nils Willart.
Inskickat av Bengt Eriksson, Säter.