”Och nu blir det reklamfilm”

"Och nu blir det reklamfilm"

Minns du 80-talets bioreklamfilm? Timotej, Snickers, Vim, Timotei, Vick Frisk, Lee Cooper, Lux, Jogg O Motion, Co-Co… Här kan du se dem igen, och kanske väcka ett och annat biominne till liv…

 

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.