Nu fanns det älgar att jaga igen

Nu fanns det älgar att jaga igen

God jakt. På 1700-talet fanns inga älgar att jaga i våra trakter. Vargen tog både tama och vilda djur. På 1800-talet efter förföljelsen av vargen börjad en svag älgstam att spira. Men först efter krigsåren på 1900-talet kom älgen att bli mera vanlig. Bilden på Ingemar Bäckesjö, Kalv, är från 1953 och jakten var som synes lyckad.
Inskickat av Tage Bengtsson, Kalv.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.