Nu fanns det älgar att jaga igen

Nu fanns det älgar att jaga igen

God jakt. På 1700-talet fanns inga älgar att jaga i våra trakter. Vargen tog både tama och vilda djur. På 1800-talet efter förföljelsen av vargen börjad en svag älgstam att spira. Men först efter krigsåren på 1900-talet kom älgen att bli mera vanlig. Bilden på Ingemar Bäckesjö, Kalv, är från 1953 och jakten var som synes lyckad.
Inskickat av Tage Bengtsson, Kalv.