Moderna maskiner

Moderna maskiner

Möt det Saab-tillverkade flygplanet J 35 Draken, ett av världens mest moderna flygplan år 1960!

Här får man även se hur man tillverkade helikoptrar och bilar från grunden i Saabs stora anläggningar vid Linköping, Jönköping och Göteborg.