Moderna människor!

Moderna människor!

tablettreklam.play.filmarkiv

Visst känns det modernt – gyllenebruna tabletter Domino, Figaro och Tenor?

Se 1960-talets moderna och hurtfriska människa i en underbar reklamfilm från år 1963!