Min underbara mormor Helena

Min underbara mormor Helena

Utan el och vatten. Min mormor Helena Svensk bodde i många år på Hällarna i Trönö. Där fanns varken el, vatten eller telefon. Hon hade getter och kor och fick bära vatten till ladugården från en pump på gården, det fanns också en källa en bit bort. Efter avslutat arbete med djuren satte hon sig vid symaskinen. Vid fotogenlampans sken sydde hon mycket till många i byn. Min morfar, Helenas man August, låg ofta borta på skogen så hon fick sköta mycket själv. Jag växte upp med mormor och hon var en underbar människa. Bilden är troligen från slutet av 1940-talet.
Inskickat av Gunvor Persson, Rengsjö.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.