Med maskburkar och pilsner

Med maskburkar och pilsner

Fiskafänge. De härliga kompisarna står redo på bryggan för en fisketur med det troliga syftet att lägga ålrev i Verkebäcksviken, Gunnebo, i Kalmar län. Maskburkar, pilsner och ett glatt humör är ju ingen dålig början men hur det gick med fångsten är okänt. Fotografiet är från början av 1930-talet.
Inskickat av Malte Lindell, Gunnebo.

Besök vår webbshop