Med maskburkar och pilsner

Med maskburkar och pilsner

Fiskafänge. De härliga kompisarna står redo på bryggan för en fisketur med det troliga syftet att lägga ålrev i Verkebäcksviken, Gunnebo, i Kalmar län. Maskburkar, pilsner och ett glatt humör är ju ingen dålig början men hur det gick med fångsten är okänt. Fotografiet är från början av 1930-talet.
Inskickat av Malte Lindell, Gunnebo.

Besök vår webbshop

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.