Med kolsäck på taket for vi till Ulrika marknad 

Med kolsäck på taket for vi till Ulrika marknad 

Sorg efter systern. Ingegerd Samuelssons mor och far, Gerd (då Eriksson) och Mårten, är på väg till Ulrika marknad i Östergötland 1943. Att det är krigsår visar gengasaggregatet i fronten och kolsäcken på takräcket. Gerd är för dagen vackert klädd med hatt och kappa. Det svarta bandet på ena kappslaget vittnar om en sorg efter sin syster. Trots allt verkar det vara en glad utflykt.
Inskickat av Ingegerd Samuelsson, Kisa. 

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.