Massaveden ligger fast i krigstid

Massaveden ligger fast i krigstid

Krigstid. Den två meter långa massaveden ligger still på kärran när min bror Walter dragit åt spännbjörn. Ackordhäst A.12229, sto född 1936, är förspänd. Hon får tjänstgöra 45 dagar utöver repetitionsövningarna och lämnas in direkt vid eventuell mobilisering till Hästdetaljen vid I12 i Eksjö. Det är 1940-tal och andra världskriget pågår.
Inskickat av Bertil Ekblad, Eksjö.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.