Märkliga svenska filmer: Strapatsrika äventyr med livsfarliga gorillor

Märkliga svenska filmer: Strapatsrika äventyr med livsfarliga gorillor

Gorilla (1956)
Under inspelningen av Gorilla blev allt kaosartat med statister som rymde och gorillor som anföll men filmen fick bra kritik. Den kostade dock alldeles för mycket och sänkte bolaget Terrafilm. 

Uppsving i karriären. Rollen som journalisten Lena var Gio Petrés första huvudroll.

Lockelsen efter det exotiska och outforskade var stor under 1950-talet. Detta ledde till en hel del filmprojekt utanför Sveriges gränser. Ett av de mer udda var äventyrsrullen Gorilla som spelades in i Belgiska Kongo under en händelserik och helvetiskt varm period mellan augusti 1955 och mars 1956. 

En svensk King Kong. Varken förr eller senare har en svensk film handlat om en gorilla.

Den legendariska fotografen Sven Nykvist (som var missionärsbarn med rötter i Afrika) stod för fotot och filmbolaget Terrafilms ägare Lorens Marmstedt skrev manus och regisserade. Som medregissörer hade han Nykvist och journalisten/författaren Lars-Henrik Ottoson som kläckt idén och agerade inspelningsledare. Ottosons mer dramatiska och dokumentära ambitioner ändrades under tiden till en något mer diffus och genreblandad film. Marmstedt var affärsman ut i fingerspetsarna och ville locka publik. Därför räckte det inte med gorillaskräck och häftiga bilder från djungeln — det måste naturligtvis vara en kärlekshistoria med i handlingen också!

Hjälpsamma invånare. Många i ortsbefolkningen var engagerade i filminspelningen.

Filmteamet släpade sig fram genom djungeln i 55 graders hetta bärandes på 40 kilo tung kamerautrustning och behövde både avvärja en riktig gorillaattack och lurpassande krokodiler. Inspelningen försvårades dessutom av att afrikanerna inte hade samma uppfattning om tid och överenskommelser som svenskarna. Infödingen Opako försvann plötsligt och återfanns småningom i sitt hem – 90 mil bort från inspelningsplatsen! En annan pygmé åkte plötsligt för att jaga och dök upp på inspelningen en vecka för sent! 

Franskt inhopp. Fransmannen Georges Galley lånades in till rollen som storviltsjägare.

Men trots dessa incidenter blev det en film som fick bra kritik. I dag reagerar man dock starkt på de koloniala tendenser som filmen visar upp. Den speakerröst som kommenterar handlingen förklarar tydligt det “fantastiska” i att den vite mannen kommer och räddar urbefolkningen från faror de inte själva bemästrar. På grund av de höga kostnaderna blev filmen ett enormt ekonomiskt bakslag och den bidragande orsaken till att Terrafilm gick i graven efter mer än tjugo lukrativa år i branschen. Gorilla gavs ut på dvd 2016.

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.