Många män på en lastbil

Många män på en lastbil

Lastbilen är en Scania och året 1908. Men varför står egentligen alla dessa män på flaket? Om du vet eller vill gissa så skicka gärna ditt svar till Minnenas Journal, LRF Media, Box 30133, 104 25 Stockholm, eller mejla till minnenasjournal@lrfmedia.se.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.