Man får ta lite skit för att hålla sig frisk

Man får ta lite skit för att hålla sig frisk

Kasta handspriten. Jakten på sjukdomsframkallande bakterier har varit framgångsrik genom åren. Sjukdom efter sjukdom har fått stryka på foten och vi lever ett allt friskare liv. Men säg det som inte har en baksida. I ivern att bli friskare har vi under många år varit för ambitiösa och skrubbat lite väl mycket. När gamla sjukdomar försvunnit har nya kommit till, främst olika former av allergier. För att inte tala om nygamla bakterier som blivit resistenta då vi hävt i oss anti­biotika som om det vore morgonvälling.

Nu har forskningen alltmer börjat se oss människor som ett universum fyllt av miljarder små liv som helst bör leva i harmoni. Balansen mellan de monster, oupptäckliga för ögat, som ryms inom oss är livsviktig för att vi ska må bra.

Agnes Wold, professor i klinisk bakterio­logi, säger till SVT att ju tidigare i livet vi utsätts för bakterier, desto färre allergier riskerar vi att drabbas av. Även andra forskare slår fast att lite skit inte skadar. Göteborgs universitet undersökte 1 000 barn och fann att det var nästan hälften så stor risk att drabbas av allergier om man använde diskborste som när familjen hade diskmaskin. Diskborsten dödar inte bakterier lika kliniskt som en diskmaskin.

Agnes Wold understryker att det är viktigt att människor byter bakterier med varandra hela livet och kastar handspriten.
– Den är vår tids vigvatten. Man tror att det hjälper mot allt, men det är bara magiskt tänkande. Handspriten hör bara hemma inom sjukvården.
Summa summarum så har lite skit under naglarna aldrig skadat någon. Tvärtom.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.